Ardmore Road Farmhouse

 Gortmoney Farmhouse
Ballyore Kitchen
Keery Road Farmhouse
Specsavers