Ballyore KitchenBobbys Farmhouse
Specsavers
Gortmoney Farmhouse
Gortree Road Eco House